Стожа

  Публикувано

Край селото тече река Санданска Бистрица. На нея, североизточно от Стожа са построени ВЕЦ “Лиляново” и ВЕЦ “Попина лъка”.

Селото наброява 58 жители. Землището на Стожа е благоприятно за отглеждане на технически култури, развит е дърводобивът и животновъдството.

Има свободен жилищен фонд и терени за инвестиране в селски туризъм. Предлага възможности като изходен пункт за туристически преходи в Пирин планина.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98724

                                   0888534133

Кметски наместник Пандо Любенов