Склаве

  Публикувано

Наброява 1497 жители. Намира се на 10 км югоизточно от гр. Сандански. Населението нараства по естествен начин и по механичен прираст.

През селото тече Склавска река. Между с.Склаве и с. Спатово има минерални извори, които благоприятстват за развитие на балнеолечение и туризъм.

Природните условия са благоприятни за отглеждане на технически култури, трайни насаждения – лозя, праскови, ябълки и ранно зеленчукопроизводство.

Има условия за развитие на овцевъдство и говедовъдство. В селото има бетонови полигони за производство на тръби и облицовъчни плочи и инертни материали.

Действат няколко шивашки цехове. От запазените стари сгради, които спадат към Родопската къща с влияние на Мелнишката къща 11 са паметници на културата.

Източно от Склаве са открити останки от селище от желязната епоха, античността и средновековието, както и следи от тракийския период.

В Склаве се провежда ежегоден панаир свързан с легенда за Спартак.

 

Контакти:  Тел. 0746/ 98711

                                   0882011113

Кмет – Павел Пъхнев

                                 0882050157 – Бойка Лазарова  „ТО“