Рожен

  Публикувано

Селото е разположено в западните склонове на Южен Пирин, на надморска височина около 600 м. Край селото тече Роженски дол, от поречието на река Пиринска Бистрица.

Природните условия са благоприятни за отглеждане на технически култури и овцевъдство.

Жилищният фонд е изцяло стар с архитектурен ансамбъл около площада. Къщите са в духа на Родопската с влияние на Мелнишката къща. 11 от тях са паметници на културата. Извършва се активно строителство на хотели и механи в духа на архитектурната традиция.

Активно се развива културния и селски туризъм. Има свободен жилищен фонд с възможности за инвестиции в туризма.

За развитието на туризма благоприятства непосредствената близост на Роженския манастир, разположен югозападно край селото /средновековна твърдина/.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98709

                                  0882011050

Кметски наместник Венцислав Узунов