Поленица

  Публикувано

Има 1151 жители с тенденция за нарастване на населението. Източно край селото тече р. Гущовица.

Благоприятни са условията за отглеждане на технически култури, зеленчуци, трайни насаждения, предимно лозя. Селото има кадастрален, застроителен и регулационен план.

Жилищният фонд е напълно обновен и има активно ново строителство на жилищни сгради и хотели. Близостта до гр. Сандански определя и нарастващият интерес за инвестиране.

 

Контакти:        

                                  0888532903 –  Евгения Кадиева – технически сътрудник

Кмет – Гаврил Цветанов