Плоски

  Публикувано

В селото живеят 755 жители. През землището му минават две реки “Шашка” и “Гумница”.

Природните условия благоприятстват за отглеждане на технически култури, зеленчуци и трайни насаждения – лозя, праскови. Развито е животновъдството. В района се извършва дърводобив.

Жилищният фонд е почти напълно обновен. Десет къщи от старите жилищни сгради са паметници на културата. В центъра на Плоски расте вековен чинар.

На 4 км. югозападно от Плоски има останки от антично селище и некропол.

В селото има свободен жилищен фонд с възможности за инвестиране. Селото е изходен пукт за туризъм към западния дял на Пирин планина.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98716

                                    0882011116

Кмет – София Джиджева