Пиперица

  Публикувано

Намира се на 30 км югоизточно от Сандански. На юг от селото тече Петровска река, а западно река Пиринска Бистрица.

Селото наброява 30 жители. Има благоприятни условия за отглеждане на технически култури, зеленчуци и лозя.

Жилищният фонд е стар. Има свободен фонд и терени за застрояване и инвестиране в селския туризъм.

Край днешното село са открити останки от новокаменната и каменномедната епоха, от Античността и от културата на траките. В средата на ХІХ в. е построена черквата “Всех Светих” – паметник на културата.