Петрово

  Публикувано

Източно от Петрово се намира резерватът Али Ботуш, където расте прочутият Алиботушки чай и над 1700 вида билки – защитени растителни видове.

Североизточно от Петрово са открити останки от римската и късния период на Античната епоха, обявени за паметник на културата.

Селото наброява 745 жители, а населението нараства. В близост до него има минерален извор Банята. На 5 км източно от селото има карстов извор, трети по-дебит на вода в България, в района на който е изградена почивна база.

В района на селото има находище на злато и на мрамори. В южния край на селото тече Петровска река, където са построени ВЕЦ.

Благоприятни са условията за производство на технически култури, трайни насаждения – предимно лозя. Има добри възможности за лов и риболов.

Извършва се залесяване и дърводобив от ГС-Катунци. В Петрово има Дом за деца с ментални увреждания /ДДМУИ/ с много добра добра база и условия за грижи за децата.

В селото има свободен жилищен фонд и възможности за инвестиране на еко и селски туризъм и в земеделие.

Изходен пункт за туристически маршрути към Пирин планина, Славянка и резервата Али Ботуш.

 

Контакти: Тел. 0746/98728

                                   0882011033

Кмет – Методи Менчев

                                0884377252 – Спирия Бухов – „ТО“