Ново Ходжово

  Публикувано

Наброява 91 жители. Източно край селото тече река Пиринска Бистрица.

В землището на Ново Ходжово се отглеждат технически култури, трайни насаждения – предимно лозя, праскови и фуражни култури. Развито е овцевъдството.

За напояване се използват водите от Напоителна система “Пиринска Бистрица”. Северно от селото са разкрити останки от антично и средновековно селище, както и от средновековието.

В селото има свободен жилищен фонд и терени за застрояване, възможности за инвестиране в селски туризъм.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98736