Любовище

  Публикувано

Има население от 23 души. На изток от селото минава Кашинска река. В района на Любовище се намира част от Мелнишките земни пирамиди.

Благоприятни са условията за отглеждане на технически култури, трайни насаждения, предимно лозя и за развитие на животновъдството.

Жилищният фонд на селото е от типа огражденско-малешевска къща. Пет от тях са паметници на културата.

Югоизточно от Любовище има свободен жилищен фонд и благоприятни условия за инвестиране в селския туризъм.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98709

                                  0882011050

Кметски наместник  Венцислав Узунов