Лозеница

  Публикувано

Селото е разположено в Западното подножие на Среден Пирин на надморска височина около 350 м. с население 77 жители.

Източно през землището на селото минава Мелнишка река. Природните условия са благоприятни за отглеждане на технически култури и трайни насаждения, предимно лозя от сорта “Широка мелнишка”.

В землището на селото са намерени останки от новокаменната епоха, от античността и средновековието.

Черквата “Свети Илия” /ХVІІ век/ е паметник на културата.

В центъра на селото е построена църквата “Успение Богородично” /2005 г./.

Има свободен жилищен фонд и условия за развитие на туризма.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98723

                                  0882011059

Кметски наместник Ангел Стоянов