Лешница

  Публикувано

Селото е разположено в северната част на Санданската котловина, на надморска височина около 170 м.

Населението е 797 жители, нараства от естествен прираст и от заселвания от други села. През селото тече Лешнишка река.

Землището е благоприятно за отглеждане на технически култури, лозя и за развитие на овцевъдство.

Голяма част от жилищния фонд е напълно обновен, но има и свободни жилища и терени. Условията благоприятстват за развитие на селския туризъм.

 

Контакти: Тел.  0746/ 98717

                                   0882011070

Кмет Светослав Джоров

                                    0885118183 – Иван Велков – Гл. специалист „Административно обслужване“