Лехово

  Публикувано

Намира се на надморска височина около 500 м, с преходносредиземноморски климат.

Природните условия са благоприятни за отглеждане на технически култури, лозя и животновъдство.

Има останки от антично селище, намерена е мраморна надгробна плоча от ІІ в. и оброчна плоча на Тракийския конник.

В района на селото е имало няколко самокови и следи от железодобив.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98728