Левуново

  Публикувано

Разположено в долината на р. Струма. Наброява 760 жители.

На запад от селото извират минерални извори, подходящи за балнеолечение. Температурата им варира от 35 до 86 градуса по Целзий са от Симитлийско-Санданския хидротермален басейн, разположени в 5 групи.

Водата е бистра, слабо минерализирана, с приятни вкусови качества. Използва се за отопление на оранжерии.

Природните условия благоприятстват за отглеждане на технически култури, трайни насаждения /лозя, праскови/ и за ранно зеленчукопроизводство, в това число оранжерийно и за овцевъдство.

Селото има кадастрален, застроителен, регулационен и нивелационен план, с добра инфраструктура.

На площада има чешма –паметник на ІІ Българска армия. Северозападно от Левуново са открити селища от каменно-медната и желязната епоха, от античността и средновековиео. Намерени са най-ранните в пиринския край вносни керамични изделия.

Има възможности за инвестиции в селското стопанство, балнеолечението и туризма.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98725

                             

Кмет Методи Фетвов