Лебница

  Публикувано

Има население от 393 жители. Климатът е преходносредиземноморски. Има благоприятни условия за отглеждане на технически земеделски култури. Развито е ранното зеленчуко производство в т.ч. и животновъдство.

Запазени са стари жилищни сгради от типа огражденско-малешевска къща. Три от тях са паметници на културата.

Има възможности за инвестиране в жилищно строителство и земеделие.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98703

                                   0882011068

Кмет Славчо Бисерков