Ласкарево

  Публикувано

Наброява 216 жители. През селото тече река Забръдна. Природните условия благоприятстват за отглеждане на технически култури и трайни насаждения, предимно лозя, и за животновъдство.

Южно от него са разкрити следи от селища от І хилядолетие пр.н.е. , както и останки от Римската епоха, свързани с Античния град в град Сандански.

Има свободен жилищен фонд и възможности за развитие на съвремено земеделие, лозарство и за селски туризъм.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98713

                                 0882011062

Кметски наместник Атанас Киров