Кърланово

  Публикувано

Селото е разположено в югозападните склонове на среден Пирин, на надморска височина около 530 м. сред чудни пирамиди част от Мелнишките земни пирамиди. Населението наброява 48 жители.

Климатът е преходносредиземноморски. През землището на селото тече Сугаревска река. Край Кърланово се издигат земни пирамиди, които продължение на Мелнишките земни пирамиди.

Благоприятни са условията за отглеждане на трайни насаждения и животновъдство.

В селото има свободен жилищен фонд и възможности за инвестиране в селски туризъм.

Изходен пункт е за хижа Пирин и Роженския манастир.

 

Контакти: Тел.  0746/ 98772

                                   0882011048

Кметски наместник Наско Петев