Кръстилци

  Публикувано

На изток край землището на селото тече река Струма.

Природните условия благоприятни за развитие на животновъдството и земеделие.

Черквата “Св.Св.Константин и Елена” /датира от 2-та половина на ХІХ век/ е паметник на културата.

Има свободен жилищен фонд и терени и условия за развитие на селския туризъм.

 

Контакти: Тел. 0888634699 – Кметски наместник Сандо Патронски