Кашина

  Публикувано

Природните условия са благоприятни за развитие на животновъдството, както и за отдих. В района на селото има природни уникални образувания. Черквата “Успение Богородично”, построена през първата половина на ХІХ в., е паметник на културата.

В селото има свободен жилищен и земеделски фонд с възможности за инвестиране.

Изходна база е за туристически преходи до хижа Пирин.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98709

                                 0882011050

Кметски наместник Венцислав Узунов