Катунци

  Публикувано

Разположено е в югозападното подножие на Пирин, на надморска височина около 160 м, с население 1610 жители. Край селото тече река Пиринска Бистрица.

Природните условия са благоприятни за отглеждане на трайни насаждения – лозя, смокини, бадеми, технически култури и за развитие на животновъдството /овцевъдство/.

Водите от Напоителна система “Пиринска Бистрица” се използват за напояване на равното и плодородно поле.

Катунци е център на ДържвавноЛесничейство, в което влиза държавната гора “Трите реки. На територията на ГС е част от резервата “Али ботуш”.

Село Катунци е утвърден средищен център на селата в югозападната част на Пирин планина.

В него са разкрити шивашки цехове и предприятие за преработка на мрамор и гранит. В селото има цех за бутилиране на минерална вода “Преподобна Стойна” на името на пророчицата, живяла в с. Златолист.

В района са намерени останки от античността и средновековието, некропол от римската епоха и др.

Селото е перспективно с условия за развитие на туризма, изходна база за Пирин и резервата “ Али ботуш”.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98726

Кмет Иван Коричков

0882050197 – Гл. специалист „ТО“

0882050166 – Гл. специалист „АО“

0882050173-Ст. счетоводител