Калиманци

  Публикувано

Населението му наброява 287 жители.

В землището на Калиманци се отглеждат трайни насаждения преди всичко лозя и зеленчуци.

Югозападно от селото има следи от праисторическо селище, разкрит е Тракийски некропол, запазен е мост на Калиманска река от трако-римската епоха.

Черквата “Свети Никола” построена през 1845 г. е паметник на културата.

Има свободен жилищен и земеделски фонд с възможности за инвестиране.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98730                           

Кмет Стоян Пъхлев