Долени

  Публикувано

През землището му текат реките Бялата вода и Черната вода. Бялата вода образува красиви водопади северно от селото.

Природните условия благоприятстват за отглеждане на трайни насаждения и за развитие на животновъдството.

В района се извършва дърводобив. Построената в средата на ХІХ в. църква “Света Петка” е паметник на културата. Жилищният фонд е стар. Има свободен жилищен фонд и терени за инвестиране.

Има благоприятни условия за туристически преходи към хижа Пирин и връх Вихрен.