Дамяница

  Публикувано

Намира се на надморска височина 100 м с жители 1330 души. Ситуирано е 3 км южно от град Сандански, край ЖП линията София-Кулата-Атина. Дамяница е ЖП гара.

Природните условия благоприятствуват развитието на ранното зеленчукопроизводство, в т.ч. оранжерийно, за трайни насаждения и животновъдство.

В близост до селото се намира Винпром “Дамяница”. Функционират няколко шивашки цехове. В района на ЖП гара Дамяница се изгражда Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци.

С георграфското си положение Дамяница предлага възможности за инвестиране в земеделието и селския туризъм. Близоста на р. Струма е прекрасна възможност за риболов.

В землището край Дамяница има останки от голямо селище от новокаменната епоха и от елинистичната и римската епоха.

Кмет Атанас Ангелов, тел. 0888423812

Главен специалист „Административно обслужване“ – Красимира Стоянова, тел. 0882011055

Главен специалист „Административно ослужване“ – Богдана Иванова, тел. 0888531391