Големи Цалим

  Публикувано

Климатът е преходносредиземноморски с планинско влияние. Край селото текат реките Липошница Гушерица.

Природните условия са подходящи за отглеждане на трайни насаждения и фуражни култури.

В района на селото са открити останки от антични и средновековни селища.

Църквата “Св. Пророк Илия” /1865 г./ е паметник на културата.

Има свободен жилищен фонд и възможности за инвестиране в туризма.

Изходен пункт за туризъм към Пирин планина.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98719

0882011046

Кметски наместник Г. Цалим Страхил Маламов