Вълково

  Публикувано

Селото е разположено е в югоизточното подножие на Малешевска планина, на надморска височина около 120 м.

Наброява 379 жители. Населението нараства от естествен прираст и заселвания от други села.

Край землището на Вълково тече река Струма. Климатът е преходно-средиземноморски и благоприятен за ранно зеленчукопроизводство, в т.ч. оранжерийно, главно домати, както и трайни насаждения, и за животновъдство.

Жилищният фонд е почти обновен и има възможности за инвестиране в селския туризъм.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98706

Кмет Антон Славчев Ханджийски