Виногради

  Публикувано

Намира се на около 18 км югоизточно от гр. Сандански и на 5 км южно от гр. Мелник с 98 жители. Благоприятни са природните условия за отглеждане на трайни насаждения, предимно лозя от сорта “Широка мелнишка”, както и за животновъдство.

На запад от землището на селото тече Мелнишка река. От периода 1900 – 1920 г. има запазени отделни къщи от типа огражденско-малешевска, като 5 от тях пса обявени за паметници на културата.

В района на селото има останки от селища от новокаменната епоха, от Античността и Средновековието. Църквата “Свети Георги Победоносец” датира от 1887 г. и е паметник на културата.

В селото има свободен жилищен фонд с възможности за инвестиране и условия за развитие на селския туризъм. През него минава път в посока Мелник -Кулата-Гърция.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98722

                                            0885059495

Кметски наместник Георги Попов