Белевехчево

  Публикувано

Разположено е в западните разклонения на Пирин планина на надморска височина около 400м. на 3 км. източно от гр. Сандански. Край селото тече Бождовска река. В последните години се развива като вилно селище заради благоприятните климатични условия за отдих.

Открити са следи от човешка дейност от късния период на желязната епоха, от античността и средновековието.

Има свободен жилищен фонд с възможности за инвестиране в еко и селски туризъм.

Изходен пункт е за туристически преходи към Пирин планина.