Читалище “Светлина – 42”, с. Плоски

  Публикувано

ИНФОРМАЦИЯ

Читалище “Светлина – 42” с.Плоски, общ. Сандански, област Благоевград

Председател: Ненко Буйнов Маньов

Настоятелство: 1.Стоян Славчев Михайлов

2. Георги Славчев Ташов

3. Атанас Илиев Джиджев

4. Росен Стефанов Михайлов

Читалище “Светлина-42” с. Плоски, община Сандански се помещава в собствена сграда на 2 /два/ етажа, построена през 1964 г. Самото Читалище е създадено през 1942 г. и от там идва и името “Светлина -42”. Към Читалището функционира Женска певческа група, която се представя добре, както пред населението на селото, така и на съборите за автентичен фолклор “Пирин Пее” през 1997 г. са на първо място. В седмия национален събор на Българското народно творчество “Копривщица 1995” са на второ място.

Форма на работа при читалище “Светлина-42”

с.Плоски за 2008 г.

1. Женска певческа група – репетиция правим всеки вторник от 14,00 до 16,00ч.

2. Детски фолклорен състав – репетиция правим на две седмици в петък от 14,00 до 16,00 ч.

Традиционни прояви

1.”Трифон зарезан” с участие на женска певческа група

2. Международния празник – 8-ми март.

– детска и женска певческа група при читалище “Светлина-42” с.Плоски

3. 24-ти май – Ден на Славянската писменост и култура

– рецитал на учениците от ОУ “Кирил и Методий” – с.Плоски

4. Ден на Детето

– Викторина посветена на празника

5. Празник на селото

– концерт на самодейни състави при читалище “Светлина-42” с.Плоски.

6.Честване на Коледно и Новогодишните празници.

– детска и женска певческа група при читалище “Светлина-42” с.Плоски.

Дейността в момента: Готвим се за Трифон Зарезан с женска певческа група при читалище “Светлина-42” с.Плоски. Честване на Международния празник 8-ми март с участието на детска и женска певческа група.

Председател на читалище

“Светлина – 42”:

/Ненко Маняов/