Стратегия за присъединяване на община Сандански към Културно-туристически маршрут „Европейски приказки и легенди“

  Публикувано

Настоящият доклад е изготвен съгласно договор № 47-01 от 24.02.2012 г. между ЮЛНЦ „Юни ПартнЕрС“ и община Сандански с предмет изготвяне на цялостна стратегия за присъединяването на община Сандански към Културно-туристическия маршрут „Европейски приказки и легенди“.

Проучването, проведено в периода 26-29 април, обхвана материалното и нематериалното културно наследтво на общината, природните дадености, туристическата инфраструктура, предлаганите туристически услуги и потенциала за развитието и разнообразяването им чрез изгаждане на нов туристически продукт.

Международният културен маршрут „Европейски приказки и легенди“ се базира основно върху героичните епоси на веропейските народи – преданията за Карл Велики, четиримата сина на Ду Емон, Крал Артур, Ролан, Крали Марко – заради тематичното им сходство, позволяващо свързването на отдалечени, като географски, така и професионално, партньори в лесно разпознаваема от широката общественост трансгранична туристическа мрежа. Извъшените от нас проучвания показаха, че Марковия епос е широко застъен във фолклорната традиция на изследвания регион…

Пълният текст на Стратегията за присъединяване на община Сандански към Културно-туристически маршрут „Европейски приказки и легенди“