Предложение от Председателя на ОбС Сандански за допълване на Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на град Сандански“

  Публикувано

Предложението може да изтеглите ТУК