Предложение за изменение на Наредба за реда и условията за разрешаване поставянето на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане

  Публикувано

Предложението може да изтеглите по долу.

Стр.1

Стр.2