Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

  Публикувано

Предложението може да изтеглите по-долу:

Стр.1

Стр.2