Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги /“Наредбата“

  Публикувано

Предложението може да изтеглите ТУК