Предложение за изменение на Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Сандански

  Публикувано

Предложение за изменение в Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Сандански