Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сандански изменена с решение 310 от 30.07.2015 г.

  Публикувано

Наредбата може да изтеглите ТУК