Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Сандански

  Публикувано

Наредба за поправяне заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Сандански