НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И РЕГИСТРАЦИЯТАНА ДОМАШНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

  Публикувано

Предложение от Кмета на община Сандански до ОбСъвет Сандански

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на община Сандански