Среща на кметовете от Община Сандански

  Публикувано    Категории Новини

Днес, на 18 септември 2012 г. се проведе поредната среща на кметовете от населени места в община Сандански.

Дневният ред бе съставен от пет точки.

Точка първа бе свързана със запознаване на кметовете с въпроса относно снабдяването на населението с дърва за огрев. От Държавно горско стопанство уточниха, че тези дърва ще бъдат раздавани на отделни домакинства, а не на всеки член от семейството.

Също така, че всеки, който иска да си добива определените кубици дърва сам, трябва да притежава удостоверение за секачи. Предвид невъзможността на всеки да има удостоверение на срещата се реши, че трябва да се осигури фирма секач, която да осигури дървата във временни складове, от където по списъци да бъдат осигурени дърва за огрев на хората.

По втората точка за разпределението на помощите от БЧК /български червен кръст/, техният представител изказа изключителната си благодарност към кметовете и кметските наместници и ги похвали пред местната власт. По доставката на храните отбелязаха, че ще е на два транша, като изразиха надеждите си вторият транш да съдържа пакети с по 50 кг. хранителни продукти.

В момента протича първият транш на хранителни продукти, вторият се очаква да бъде ноември месец.

Следващата точка бе свързана с договорите за следващата година на всички желаещи да ползват от общинския поземлен фонд. Бе уточнено, че тези договори ще се подписват месец ноември. Бе засегнат и въпроса за животновъдите –нарушители, тъй като в общината има постъпили много жалби. От общинска администрация съобщиха, че ще бъдат налагани сериозни санкции и глоби.

В края на срещата зам. кмета на община Сандански Младен Тимчев запозна кметовете и кметските наместници за дейността на МИГ – Местна инициативна група Сандански, като призова всички да дават предложения за изграждане на публични сгради в населените места по кметства, с които общината да кандидатства. Зам. кмета предложи общината да кандидатства пред МИГ за изграждане на детски площадки за игри, като предложенията на кметовете и км. наместници да бъдат представяни в общината, тъй като тя ще е бенефициент.

Още Новини