Програма за устойчиво развитие на туризма

  Публикувано    Категории Новини
Програма за устойчиво развитие на туризма

Програмата за устойчиво развитие на туризма в община Сандански цели да посрещне нуждата от стратегическо конкретизиране на проблемите в различните сфери на туризма, както и начините за справянето с тях.

Тя се базира на разбирането за сложната икономическа ситуация на местно и световно ниво и стремежа тя да бъде преодоляна чрез използването на всички налични ресурси.

Бяха проведенени срещи и разговори с експерти, работещи в туристическия сектор или имащи непряка връзка с него, и мнението им бе взето предвид при написването на настоящата програма.

Още Новини