Предложения относно обхвата на Общия устройствен план

  Публикувано    Категории Новини
Предложения относно обхвата на Общия устройствен план

ПОКАНА

Във връзка с Решение № 287 от 31.08.2012 г. на Общински съвет – Сандански за откриване на процедура по изготвяне и реализиране на Общ устройствен план на гр. Сандански ОбА кани обществеността на гр. Сандански и всички заинтересувани лица да представят своите мнения, предложения и други относно обхвата на Общия устройствен план на гр. Сандански с огред формулиране на заданието по чл. 125 от ЗУТ.

Предложенията ще се приемат в деловодството на общината до 01.11.2012 г. и ще бъдат разгледани от съвместна комисия, определена в т. 2 от Решение № 287/31.08.2012 г. на Общинския съвет.

Кмет на община Сандански
/Андон Тотев/

Главен архитект на община Сандански
/арх. В. Терзиева/

Още Новини