За нуждаещите се от дърва за огрев

  Публикувано    Категории Новини

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЖИТЕЛИТЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

1. Всеки желаещ /нуждаещ/ се може да се запише в списък в Общинска администрация Сандански при г-ца Юлия Пенева на трети /3/ етаж стая 8 срещу лична карта и адресна регистрация.

2. Ще бъдат предоставяни по осем /8/ кубически метра дъбови дърва за огрев на семейство от „ДГС” /държавно горско стопанство/ Сандански.

3. Заплащането на цена от 45 лв. на кубик без превоз ще става на касата в „ДГС” Сандански.

4. Превоза от временен склад на „ДГС” до адреса на желаещите е за сметка на потребителя и ще се извършва след заплащане на заявеното количество. Информация за фирми превозвачи може да получите при г-ца Пенева на тел. 0746 89082

Кмет на община Сандански

Андон Тотев

Още Новини