Започва гроздоберът на 3 сорта грозде

  Публикувано    Категории Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

АНДОН ТОТЕВ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с предложение от Изпълнителна агенция по лозата и виното – гр. Благоевград

НАРЕЖДАМ:

Гроздоберната кампания за 2012 г. в землищата на община Сандански на винени сортове за производство на вино, предназначено за пазара, да започне както следва:

-сорт „Каберне Совиньон” – 12.09.2012 г.

-сорт „Ранна мелнишка лоза/ Мелник юбилеен 1300 – 15.09.2012 г.

-сорт „Пти вердо” – 15.09.2012 г.

Още Новини