Представиха резултатите по проекта „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански”

  Публикувано
Представиха резултатите по проекта „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански”

На заключителна пресконференция община Сандански представи постигнатите резултати по различните дейности на проекта за интегрирания план на общината. Общата цел на проекта на стойност 199 900.00 лв. бе да се постигне комплексно решаване на проблемите на градската среда и адекватно използване на наличните териториални ресурси и осигуряване бъдещото развитие на града. По проекта бяха проведени информационни дни и три обществени обсъждания с представители на всички сфери за сондиране на мнения и предложения от по-широка общественост във връзка с изработването на плана и разработването на „Визия за развитието на града до 2020”, която включва кратко описание на представата на общината за развитие на ключовите икономически и социални сектори в града.

 

2DSC_0647 2DSC_0648 2DSC_0651