Община Сандански оповестява публично на основание пар.16 ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗГР протокол от извършена проверка на адресни регистрации

  Публикувано    Категории Избори и Референдум 2015

1 2 3 4

Още Избори и Референдум 2015